Bestyrelsen

Formand:
Thomas Dresler

Bestyrelsesmedlemer:
Thomas Schmidt, ansvarlig Kapsejladsudvalg og IT
Søren Kæstel, medlem Kapsejladsudvalg
Jesper Baunsgaard, ansvarlig Jura
Niels Sørensen, ansvarlig Festudvalg
Kasserer, ekstern: Karl Johan Larsen

Gold Cup 2016, ansvarlig ekstern Jan Schlüter

Suppleanter:
1. Konrad Florian
2. Carsten Bæk Mathisen

Revisorer:
1. David Holm
2. Lars Broen