Dragen

Sidst i 1920’erne besluttede de store Scandinaviske sejlklubber at udvikle en ny bådtype for unge sejlere. GKSS udskrev i 1927 en konkurrence, med det mål at etablere denne nye kølbådsklasse, til tur og kapsejlads og til en attraktiv pris. Nordmanden John Anker, der var en velkendt norsk bådebygger og konstruktør og derfor også sad i juryen, indleverede selv et forslag til konkurrencen og vandt med den båd der senere fik navnet Dragen. Hun var en smuk slank båd, bermudarigget med stort overhang for og agter og en lille overbygning. Om læ en simpel indretning med plads til et par køjer.
Hun kunne bygges i gran eller mahogni for imellem norske 1700-2000 kr.

Tegning og dimensioner på Dragen:

I løbet af de næste få år blev der bygget mere end 50 drager i Scandinavien og i 1935 kom den første båd til Clyde i Scotland og derfra til England hvor den hurtigt blev en populær weekend og kapsejladsbåd, med lokale flåder på op til 25 både. Herfra spredes Dragen til resten af verden. I 1948 blev Drage valgt som olympisk båd og havde denne status til 1972. Danske sejlere som Åge Birch og Ole Berntsen var i denne periode dominerende i medaljerækken. Mere end 100 forskellige bådebyggere over hele verden har igennem årene været med til at sikre Dragen vækst og udbredelse, således er der i dag registreret mere end 1800 Drager hvilket gør Dragen til verdens mest udbredte kølbådsklasse. En fortsat udvikling og modernisering af byggemetoder, materialer og layout inden for stramme klasseregler er med til at sikre denne udvikling af Dragen og også gøre det fortsat attraktivt for mange af denne verdens topsejlere at afprøve deres talent i klassen. Med en tilgang på 40 til 60 nye både om året og starter rundt om i verden med op over 100 deltagende både vil Dragen få fortsat succes i mange år fremover.

Husk at du kan følge dragens historie fra Dansk Drageklubs stiftende generalforsamling og byggelsen af den første drage, og frem til i dag. Dette sker på vores Facebook.

woodmancx.com