Dansk Drageklub – Generalforsamling 23. jan – 19:00

Kommentarer lukket til Dansk Drageklub – Generalforsamling 23. jan – 19:00 Nyheder

 

Indkaldelse til Generalforsamling den 23. januar 2019 kl. 19:00 i Hellerup Sejlklub.

  1. Valg af dirigent og referent

 

  1. Formandens beretning

 

  1. Årsregnskab fremlægges til godkendelse

 

  1. Fastsættelse af kontingent

 

  1. Behandling af indkomne forslag (modtages på mail info@dragonclass.dk inden 9. januar)

 

  1. Valg af bestyrelse og suppleanter (Alle er på valg)

 

  1. Valg af 2 revisorer og to suppleanter

 

  1. Eventuelt

Glædelig BagJul – og Godt Nytår

Med venlig hilsen

Formand Dansk Drageklub
Søren Hvalsø

woodmancx.com