NY DATO Indkaldelse Generalforsamling 9. maj

Kommentarer lukket til NY DATO Indkaldelse Generalforsamling 9. maj Nyheder

Indkaldelse

Dansk Drageklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Øresundsmesterskabet

Torsdag den 9. maj 2020 kl. ca. 17.00-18.00

I Hellerup Sejlklub

Hellerup

Efter generalforsamlingen afholder Dansk Drageklub Dansk Starklub en festmiddag for medlemmerne og alle sejlerne. Vi håber at I har lyst til at blive og deltage i dette arrangement.

 Dagsorden d. 9. maj:
– Valg af dirigent
– Formanden aflægger beretning
– Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
– Fastsættelse af den kommende års kontingent
– Behandling af indkomne forslag
– Valg af bestyrelse og suppleanter
– Valg af 2 revisorer
– Eventuelt
Bestyrelsen beder generalforsamlingen tage stilling til følgende vedtægtsændring i afsnit 10.

10 Ordinær generalforsamling
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes een
gang om året mellem juni og oktober (Ændres til mellem februar og november)så vidt muligt i forbindelse med klassens mesterskabs-
stævne med følgende dagsorden:
– Valg af dirigent
– Formanden aflægger beretning
– Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
– Fastsættelse af den kommende års kontingent
– Behandling af indkomne forslag
– Valg af bestyrelse og suppleanter
– Valg af 2 revisorer
– Eventuelt

Indkaldelsen sker ved skriftelig meddelelse med mindst 2 ugers varsel. Forslag, som medlemmer
måtte ønske behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde inden 1.maj(Ændres til 7 dage før generalforsamlingen). Forslag til
ændring af lovene skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
Forslag sendes til info@dragonclass.dk

woodmancx.com