INDKALDELSE GENERALFORSAMLING 20. November 2019 kl. 20.00

Kommentarer lukket til INDKALDELSE GENERALFORSAMLING 20. November 2019 kl. 20.00 Nyheder

Kære medlemmer,
Dansk Drageklubs bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær / ordinær generalforsamling. Sidste år holdt vi generalforsamling i januar, men som I ved, trækker jeg mig som bestyrelsesformand.
Niels Hove trækker sig ligeledes, og også Søren Kæstel trækker sig fra kapsejladsudvalget.

Da planlægningen er i gang med de øvrige nordiske Lande for 2020, er det vigtigt, at det er den nye bestyrelse, som planlægger dette arbejde. Dette er årsagen til indkaldelsen af tidlig generalforsamling.

Datoen bliver den 20. november 2019 kl. 20:00 i Hellerup Sejlklub.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kommende årskontingent
 5. Behandling af indkomne forslag (skal være modtaget 14 dage før på info@dragonclass.dk)
 6. Valg af bestyrelse (Formand og Niels Hove er ikke på valg)

  Jeg har talt med Lars Stenfeldt Hansen, og han er villig til at opstille som kandidat til formandsposten

 7. Valg af kapsejladsudvalg.
 8. Valg af suppleanter og revisorer
 9. Eventuelt

Nuværende bestyrelse består af:

Søren Hvalsø (Ønsker ikke genvalg)
Thomas Schmidt
Michael Posselt
Niels Nove (Ønsker ikke genvalg)

Kapsejladsudvalg:

Lars Hendriksen
Søren Kæstel (Ønsker ikke genvalg)

Kasserer:
Karljohan

Suppleant:
Mik Jensen

Revisorer:
David Holm og Lars Bruun

Formanden for Drageklubben

Søren Hvalsø

woodmancx.com