Indkaldelse til Generalforsamling 25. maj 2017

Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling 25. maj 2017 Nyheder

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DANSK DRAGEKLUB

 

Generalforsamlingen finder sted i forbindelse med DM, torsdag d. 25. maj 2017, efter sejladser i Hellerup Sejlklub.

Dagsorden iflg. vore love:

  1. Valg af dirigent og referant
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kommende års kontingent: Bestyrelsen ønsker at forenkle således, gaster kr. 450,- og Drageejere kr. 900,-
  5. Behandling af indkomne forslag modtaget inden 10. maj 2017
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

Følgende er på valg og alle modtager genvælge:

Thomas Schmidt, Mark Flindt, Thomas Dresler og Jesper Baungaard

2 suppleanter

  1. Valg af revisorer, Bestyrelsen foreslår: Lars Broen og David Holm
  2. Eventuelt

Den 27 april 2017
Bestyrelsen