REFERAT GENERALFORSAMLING Nov. 2019

Kommentarer lukket til REFERAT GENERALFORSAMLING Nov. 2019 Nyheder

Referat fra Generalforsamling i Dansk Drageklub d. 20. November 2019

  1. Valg af dirigent – Mik Jensen. Valg af referent Thomas Schmidt
  2. Formanden aflægger beretning

Aftalen var for 2019 sæsonen, at man i Norden ville støtte op om hinandens mesterskaber. Dette lykkedes ikke. Specielt Sverige og Norge udeblev. 
Det er endnu ikke lykkedes at få aktiveret de danske Drager bedre, hvor der er gjort en stor indsats.
Hensigten har været at få sejlere på vandet, men uden success.
Heller ikke engagementet med at få unge sejlere på vandet i lånte både mv. har båret frugt.
DM blev desværre ikke et godkendt mesterskab, da der ikke var nok tilmeldte danske Drager.
Den siddende bestyrelse har ikke kunnet leve op til de fremsatte mål, derfor har Formanden valgt at træde af. 

David Holm kommenterer på beretningen, at det er trist, at der ikke har været opbakning – omkring de initiativer der har været iværksat.
Lars Hendriksen kommenterer – det er ikke håbløst – der er lys derude, vi må kæmpe for det. Sverige og Tyskland har også været nede – nu er de i gear igen.

3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse
Regnskabet er et 10 mdrs regnskab  – en periode afslutning
Regnskabet er godkendt.

4. Fastlæggelse af kommende årskontingent
Uændrede kontingenter

5. Behandling af indkomne forslag (skal være modtaget 14 dage før på info@dragonclass.dk)
Ingen forslag indkommet 

6. Valg af bestyrelse (Formand og Niels Hove er ikke på valg)

Formanden har talt med Lars Stenfeldt Hansen, og han er villig til at opstille som kandidat til formandsposten
Lars Stenfeldt Hansen er valgt som formand, indtil den ordinære generalforsamling. Temaet er “back to basics”
Niels Hove har valgt at træde ud af bestyrelsen. Dette er vedvarende indtil den ordinære generalforsamling.

Lars Hendriksen er tiltrådt i bestyrelsen.

6. Valg af kapsejladsudvalg.
Udgået

7. Valg af suppleanter og revisorer
Uændret

8. Eventuelt
Kapsejladser 2020.
Øresundsmesterskabet 08. – 10. maj
Det Nordiske Nationale og internationale stævne bliver i Marstrand d. 12 – 14. juni
Norge, Hankø 25. – 27. juni

Vi skal give vores bud på et Grade One i 2021 – Thomas Schmidt kontakter IDA

Nuværende bestyrelse består af:

Søren Hvalsø (Ønsker ikke genvalg)
Thomas Schmidt
Michael Posselt
Niels Nove (Ønsker ikke genvalg)

Kapsejladsudvalg:

Lars Hendriksen
Søren Kæstel (Ønsker ikke genvalg

Kasserer:
Karljohan

Suppleant:
Mik Jensen

Revisorer:
David Holm og Lars Bruun

Bestyrelsen (den konstituerede) i Drageklubben

woodmancx.com